אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.05.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.672 -0.837
אירו 3.9892 -0.857
ליש"ט 4.6666 -0.78
100 יין 2.3493 -1.207
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

Punctual through 2023 – 94% on time

Borchard Lines has achieved average 94% schedule reliability in 2023. Working with clients, ports and inland haulage helps trade grow.
18.03.24 / 13:27
Punctual through 2023 – 94% on time
18.03.24
Punctual through 2023 – 94% on time

In the period 1st January to 31st December 2023, Borchard Lines’ schedule reliability has remained at its high levels, averaging between 94% on time. This is in comparison to a global industry average of 60-65%.

There are a couple of larger ports which are not managing to work efficiently. Often this is due to the very size of the large vessels they have to operate. On paper large vessels are more efficient, or deemed more environmentally friendly. In practice they create ever more trans-shipment requirements and do not meet their berthing windows due to the large number of containers they discharge and load. Moreover, they add to congestion landside and additional costs to ports.

Smaller ships such as in the Line’s services, offering frequency, reliability and personal service do not offer economies of scale. They do provide clients together with valued partners such as ports and truckers a proper and consistent supply chain.

×