אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.05.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.672 -0.837
אירו 3.9892 -0.857
ליש"ט 4.6666 -0.78
100 יין 2.3493 -1.207
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

חברת בורכרד ליינס - 100% עמידה בלוחות זמנים

חברת Borchard Lines מצליחה להגיע מדי שנה לאחוזי שלמות של כמעט 100% בכל הקשור לעמידה בזמנים כאשר נתון זה בולט במיוחד לעומת הממוצע העולמי שעומד על סביבות ה-70%. זוהי עוד הוכחה על המקצוענות , האמינות והיכולת של החברה לתת את השירות הטוב ביותר עבור לקוחותיה.
27.06.17 / 09:06
Ruth Borchard
27.06.17
Ruth Borchard

 

Being on time it's Borchard Lines

100% on-time schedule reliability

 

חברת Borchard Lines  ידועה בהקפדתה על עמידתה בזמני לוחות ההפלגה שלה.

מדי שנה, מגזין Drewry  מודד ומפרסם את אחוזי העמידה בזמנים של כלל חברות הספנות בעולם. עמידה בזמנים נחשבת כאשר האנייה מגיעה לנמל היעד ביום ההפלגה שפורסם בלוח הזמנים, או יום אחד לפני המועד.

חברת Borchard Lines  מצליחה להגיע מדי שנה לאחוזי שלמות של כמעט 100% בכל הקשור לעמידה בזמנים כאשר נתון זה בולט במיוחד לעומת הממוצע העולמי שעומד על סביבות ה-70%. זוהי עוד הוכחה על המקצוענות , האמינות והיכולת של החברה לתת את השירות הטוב ביותר עבור לקוחותיה.

 

February 2014 - Borchard Lines Ltd achieved 92.3% on-time schedule reliability in the third quarter of 2013 as measured by Drewry for its 'Carrier Performance Insight' report. Drewry considers a ship to be on-time if it arrives at port on the advertised day of arrival or one day prior to the advertised day. Borchard's performance was based on the tracking of 13 ship voyages in the period. Its result compares with an industry on-time average of 69.1% in the second quarter 2013 (based on 3,206 ship voyages). Download the PDF version here.

http://www.borlines.com/images/Drewry%20letter%20to%20Borchard%20Lines%20(Dec-13).pdf

 

February 2013 - Borchard Lines Ltd again achieved 100% on-time schedule reliability in the fourth quarter of 2012 as measured by Drewry for its 'Carrier Performance Insight' report. Drewry considers a ship to be on-time if it arrives at port on the advertised day of arrival or one day prior to the advertised day. Borchard's performance was based on the tracking of 13 ship voyages in the period. Its result compares with an industry on-time average of 73.5% in the third quarter (based on 3,287 ship voyages). Download the PDF version here.

http://www.borlines.com/images/Drewry_20121108.pdf

 

November 2012 - Borchard Lines Ltd achieved 100% on-time schedule reliability in the third quarter of 2012 as measured by Drewry for its 'Carrier Performance Insight' report. Drewry considers a ship to be on-time if it arrives at port on the advertised day of arrival or one day prior to the advertised day. Borchard's performance was based on the tracking of 13 ship voyages in the period. Its result compares with an industry on-time average of 73.5% in the third quarter (based on 3,287 ship voyages). Download the PDF version here.

http://www.borlines.com/images/Drewry_20121108.pdf

May 2011 - Drewry Shipping Consultants ranks Borchard Lines Ltd as No.1 carrier world-wide for reliability with a 100% record, reported by Lloyds List on 11th May 2011. Download the PDF version here.

 

×