אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 06.12.2023
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.728 +0.539
אירו 4.0346 +0.045
ליש"ט 4.7082 +0.177
100 יין 2.5342 +0.237
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
W. Med :: Charlotte Borchard 749/750 - Worked and sailed from  Haifa: 04/12, 21:00
05.12.23
W. Med :: Charlotte Borchard 749/750 - Worked and sailed from Haifa: 04/12, 21:00
Worked and sailed from Ashdod: 03/12, 20:30
Adriatic :: Lucy Borchard 611/612- Worked & sailed from Haifa: 05/12, 09:30
05.12.23
Adriatic :: Lucy Borchard 611/612- Worked & sailed from Haifa: 05/12, 09:30
Worked and sailed from Ashdod: 04/12, 10:30
05.12.23
Situation update - currently Borchard's vessels calling Israeli ports as planned
Borchard Lines Ltd. continue to operate and accept bookings to and from Israel, despite the war situation, as long as Ashdod and Haifa ports are operating as usual.
W. Med :: Ruth Borchard 433/434 - ETA Ashdod: 12/12 (delay)
05.12.23
W. Med :: Ruth Borchard 433/434 - ETA Ashdod: 12/12 (delay)
▪ Haifa call TBC: ETA: 12-13/12
 WCUK :: Susan Borchard 903/904 - ETW Haifa 12/12, C shift TBC
05.12.23
WCUK :: Susan Borchard 903/904 - ETW Haifa 12/12, C shift TBC
▪ WCUK Susan Borchard 903/904 - ETW Ashdod 12/12, C shift TBC
×