אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 29.02.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.584 -0.693
אירו 3.8856 -0.428
ליש"ט 4.5372 -0.576
100 יין 2.3895 -0.25
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL)

 

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) has the world’s largest ocean shipping fleet. Backed by experience and technologies developed over 130 years, MOL moves today’s global economy. MOL operates specialized bulk carriers for iron ore, coal, and woodchips; tankers that transport crude oil and LNG; car carriers; cruise ships; ferries and coastal liners; and containerships that deliver a variety of finished products as part of the largest and most diverse global network of liner and logistics services. MOL Liner Ltd. is a wholly-owned subsidiary of MOL. The company transports a wide variety of cargoes in international standard containers. The MOL Liner containerships also cover a global network of routes.

MOL currently operates 5  services which serves the Israeli market:

  •    UAM Service (Far East):

A direct weekly service from Japan to Ashdod port.

UAM Service calling ports of: Tokyo, Osaka, Busan, Qindao, Shanghai, Ningbo, Taipei, Shekou, Yantian, Tanjung Pelepas.

http://cms.molpower.com/Service/Network/Service-Details/svcName/UAM

  •    BSF Service (Black Sea Feader):

A feeder weekly service from Port Said to the Black Sea via Ashdod port. Connecting Israel market to the Far East with EUM & LP7 services and offering very short transit time to the Black Sea exporters.

http://cms.molpower.com/Service/Network/Service-Details/svcName/BSF   

  •     EUM Service (Far East):

Transshipment weekly service from the Far East via Port Said SCCT port. Connects on a weekly basis with the BSF service to Ashdod port.

EUM service calling ports of: Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Hong Kong, Singapore, Jeddah, Port Said.

http://cms.molpower.com/Service/Network/Service-Details/svcName/EUM  

  •     LP7 Service (Far East):

Transshipment weekly service from the Far East via Port Said SCCT port. Connects on a weekly basis with the BSF service to Ashdod port.

LP7 service calling ports of: Qindao, Shanghai, Hong Kong, Yantian, port Said.

http://cms.molpower.com/Service/Network/Service-Details/svcName/LP7

  •   ARN Service (west Africa):

Transshipment service via Antwerp port.

ARN service calling ports of: Dakar, Lagos, Tema, Abidjan. 

 

Click here in order to visit at MOL website.

×