אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 29.02.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.584 -0.693
אירו 3.8856 -0.428
ליש"ט 4.5372 -0.576
100 יין 2.3895 -0.25
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

התאמה בין מסר הבוקינג ותעודת האחסנה

08.01.15 / 14:14
התאמה בין מסר הבוקינג ותעודת האחסנה
08.01.15
התאמה בין מסר הבוקינג ותעודת האחסנה

 

התאמה בין מסר הבוקינג ותעודת האחסנה
לקוחות יקרים,
על מנת להבטיח התאמה בין תעודת האחסנה למסר הבוקינג, אהיצואנים מתבקשים לשדר את תעודת
האחסנה רק לאחר קבלת אישור הבוקינג (Confirmation Booking) מהסוכן
חשוב גם לוודא כי פרטי האנייה/הפלגה באישור הבוקינג תואמים לפרטי הבוקינג המבוקשים.
שידור הסוכן לנמל מתבצע רק לאחר אישור הבוקינג, ולכן תעודת אחסנה שמשודרת לפני קבלת אישור
הבוקינג לא תתקבל בנמל

 

×