אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 29.02.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.584 -0.693
אירו 3.8856 -0.428
ליש"ט 4.5372 -0.576
100 יין 2.3895 -0.25
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

הסרת תוויות חומ"ס

חשיבות ביצוע סריקת המכולה לפני החזרתה והסרת כל המדבקות והתוויות המעידות על חומרים מסוכנים.
06.01.15 / 15:23
הסרת תוויות חומ"ס
06.01.15
הסרת תוויות חומ"ס

הנדון: הסרת מדבקות המעידות על חומרים מסוכניםמכולות יבוא

 

לקוחות יקרים,

 

ברצוננו להדגיש בפניכם על חשיבות ביצוע סריקת המכולה לפני החזרתה והסרת כל המדבקות והתוויות המעידות על חומרים מסוכנים.

 

אי הסרת התוויות עלולה לגרור קנסות בנמלי הארץ ובחול.

 

 

 

We remain always at your service,

Sincerely yours

LUCY BORCHARD SHIPPING LTD.

As Agents Only For

BORCHARD LINES

And M.O.L (Mitsui Osk Line)

 

 

×