עוד בהודעות תפעוליות: News
אניות צפויות
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 26.06.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.541 -0.056
אירו 3.9565 +0.03
ליש"ט 4.508 +0.417
100 יין 3.1819 -0.072
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
YM Welcome 005W - ETA Ashdod : Completed ops and sailed from Ashdod : 26/06, 03:35
26.06.17
YM Welcome 005W - ETA Ashdod : Completed ops and sailed from Ashdod : 26/06, 03:35
Louise Borchard 839/840- Working in Ashdod port
26.06.17
Louise Borchard 839/840- Working in Ashdod port
ETW in Haifa: 26-27/06
Charlotte Borchard 551/552 - Completed ops and sailed from Haifa: 25/06, 21:00
25.06.17
Charlotte Borchard 551/552 - Completed ops and sailed from Haifa: 25/06, 21:00
Completed ops and sailed from Ashdod to Haifa: 25/06, 06:00
Seago Antwerp  1709/1710 - Completed OPS & sailed from Haifa: 23/06, 15:00
23.06.17
Seago Antwerp 1709/1710 - Completed OPS & sailed from Haifa: 23/06, 15:00
Completed ops & sailed from Ashdod to Haifa: 22/06, 13:15
Seago Bremehaven 1710 - Completed OPS & sailed from Ashdod 23/06, 14:00
23.06.17
Seago Bremehaven 1710 - Completed OPS & sailed from Ashdod 23/06, 14:00
Export only voyage
Miriam Borchard 833/834- ETW Ashdod: 27/06, C shift
23.06.17
Miriam Borchard 833/834- ETW Ashdod: 27/06, C shift
N/C Haifa
×