אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 07.07.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.442 +0.233
אירו 3.8965 +0.987
ליש"ט 4.3057 +0.662
100 יין 3.2012 +0.197
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

שירות האדריאטי (Adriatic Service)

שירות הפוקד את ישראל בימי ראשון-שני ומגיע לנמלים הבאים: Ravenna - Venice - Limassol – Alexandria - Ashdod - Haifa - Limassol - Ravenna - Venice.
שירות האדריאטי (Adriatic Service)
שירות האדריאטי (Adriatic Service)

שירות הפוקד את ישראל בימי ראשון-שני ומגיע לנמלים הבאים:


Ravenna - Venice - Limassol – Alexandria -  Ashdod - Haifa - Limassol - Ravenna - Venice.

 

×