אניות צפויות-Expected vessels
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 09.08.2022
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.307 -0.601
אירו 3.3834 -0.189
ליש"ט 4.0028 -0.581
100 יין 2.4475 -0.762
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

VGM - SOLAS - יישום אימות משקל המכולות על פי תקנת

בשנים האחרונות, בעיקר על רקע תאונות ימיות, חשיבות שידור נתון משקל מכולה נכון, מקבל משנה תוקף. לראייה, ארגון IMO (שישראל חברה בו) מפרסם הנחיות לשדרוג האכיפה, ובשנת 2016 צפויות הנחיות הארגון להיכנס לתוקף
19.06.16 / 11:02
VGM - SOLAS - יישום אימות משקל המכולות על פי תקנת
19.06.16
VGM - SOLAS - יישום אימות משקל המכולות על פי תקנת

/uploads/sites/31/files/VGM%20-%20Final%20Version%20-%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA.docx

http://www.borlines.com/images/VGMCustomers.pdf

לקוחות יקרים.

במקביל לכל הכנסים והפרסומים המקצועיים בנושא, אנו מוצאים לנכון להזכיר לכל לקוחותינו, שהחל מתאריך ה-01/07/2016 תיכנס לתוקפה החובה לאימות משקל המכולה לפני טעינתה.

ארגון הספנות הבינלאומי IMO - International Maritime Organization, המסונף לארגון האו"ם, קבע הנחיה במסגרת אמנת SOLAS - Safety of life at sea, המחייבת מסירת משקל מאומת (הנקרא:  Verified Gross Mass -  VGM). האמנה מטילה אחריות להצהרה על משקל מאומת על היצואן.

החל מתאריך 1/7/2016 לא תותר טעינת מכולה לאנייה אם משקלה הכולל של המכולה לא אומת ולא הועבר לקברניט האנייה.

הנחיה זו תקפה בכל העולם ולפיכך משפיעה על טעינת מכולות הן ביבוא והן ביצוא. 

בהתאם לתיקון אמנת ה-SOLAS, המשקל המאומת של המכולה הארוזה יסופק על ידי השוגר (Shipper), או הטרמינל, או הרכבת או המסופים העורפיים, באחת משתי השיטות:

  1. שקילת המכולה הארוזה על ידי השוגר או מי שהוסמך על ידו, או הטרמינלאו הרכבת, או המסופים העורפיים.
  2. שקילת כל יחידות המטען המיועדות למשלוח על ידי השוגר, טרם המכלתן,לרבות חלקי המטען, כמו גם הציוד האחר הנמצא במכולה, והוספת משקל הטרה של המכולה. משקל המכולה טרה הוא המספר המוטבע על גבי המכולה.

בשתי השיטות, תוצאת השקילות חייבות להתקבל באמצעות מאזניים מכוילים ומאושרים בכפוף לתקנים ודרישות המדינה. השוגר, הנמלים, המסופים העורפיים והרכבת אחראים ומחויבים להשתמש בציוד המתאים כאשר הם מספקים את המשקל לטרמינל ולמוביל הימי. השוגר חייב לספק פרטי זיהוי פורמליים שיצורפו לנתוני השקילה, או להוראותיו לצד שלישי שמבצע את השקילה מטעמו. אלו יסופקו במסר תעודת האחסנה, כפי שזה מקובל היום.

לשימושכם, מצ"ב הגרסא הסופית להנחיות ה- VGM שפורסמה על ידי לשכת הספנות ב-25/05/2016.

שימו לב:

האחריות לדיווח מדוייק של משקל המכולה היא של היצואן בלבד והוא זה שיישא באחריות במקרה של סטייה או חריגה בין המשקל שדווח במסגרת הליך ה-VGM לבין המשקל שנמצא בפועל.

בברכת המשך שיתוף פעולה.

לוסי בורכרד ספנות בע"מ

×